Till innehållet Till sidfoten To English Till startsidan

Utställning Ralph Holmström och Hanna Hagström Ohlén

Utställning Strandverket Konsthall 6-18 maj
Vernissage fredag 6 maj kl 13-19

RALPH HOLMSTRÖM Måleri

Konst handlar ytterst för mig om att ständigt gestalta ett kritiskt förhållningssätt till våra existentiella livsvillkor och därmed också till våra föreställningar om vad det innebär att vara människa. Som bildkonstnär försöker jag kvarhålla bilder, matta men samtidigt täta och fixerade. Men jag upptäcker att orden står i vägen för att jag skall få en överblick över intryckens mångfald och tvetydigheter.

Ur detta växer ingen insikt eller inblick utan endast sken och en känsla av att tvingas färgsätta ett tomrum. Trots allt, fångar konsten tiden i samma ögonblick som den går förlorad. Historien fryser tidens flod till is men konsten smälter den och i dess vatten släcker den sin outgrundliga törst.

En annan utgångspunkt är tidens lämningar som likt en livlina och kollektivt minne, utgör en svängdörr mellan tid och rum och som jag har i uppdrag att försöka frilägga och gestalta. Det handlar om att både binda samman och lösa upp som svar på frågor som aldrig ställs. Men måleriet är också i sig själv ett anrop och på samma gång ett sätt att ställa frågor till livet utan att få svar. Ett uttryck och samtidigt ett avtryck av en frånvarande närvaro, ett slags existentiellt krypkasino där det gäller att finna den minsta gemensamma nämnaren för själva livsakten. Om så bara i drömmens déjà vu, i det förlängda ögonblick, då livet sträcker sig över tyngdlagens avgrund. Allt handlar om tidens måttlöshet och existensens tyngd.

 

 

HANNA HAGSTRÖM OHLÈN Keramik

Verksam keramiker sedan 25 år! Bosatt i Göteborg där hon också har sin keramikverkstad!
I sitt keramiska arbete har Hanna valt att arbeta med skulpturer och Urnan som form och uttryck! Urnan är så ursprunglig och dess form tilltalar henne. Formen på hennes Urnor kan variera från en stor vid form eller liknas vid Amforan som Hanna kom i kontakt med första gången när hon studerade till arkeolog.

Som kontrast till amforans form har Hanna nu arbetat fram en ny form som är friare i sitt formspråk och uttryck. Det är kontrasterna som är spännande att arbeta med.

Vad som är Hannas signum i sitt skapande är hennes glasyrer med en färgsättning som är vit och koboltblå, ibland en dekor med prickar, streck och skiftningar med glasyrer lager på lager likt transparenta akvarellmålningar.

Strukturen på Urnan arbetar Hanna mycket med där hon ristar och trycker in olika föremål så att skiftningar och skuggspel framhävs.

Beroende på vilket uttryck Hanna eftersträvar väljs lera såsom , ler, - sten eller porslinslera.

Hanna har valt att arbeta med lera som sitt uttrycksätt för att det är så jordnära och för att bemästra leran och kunna forma den måste fokuset ligga här och nu! Hanna fångar Ögonblick när hon skapar med leran och det är så hennes Urnor tar sig i uttryck och därför blir alla urnor och skulpturer i sitt eget utryck och unika!

Till 25 års jubileet gav Hanna ut en bok ” En Keramikers Ögonblick ”, som kommer att finnas till försäljning på utställningen på Strandverket på Marstrand.

Evenemang i {{calendarMonth.format("MMMM")}}

  1. Strandverket
  2. -
    Strandverket
  3. -
    Strandverket

Evenemang

Öppettider
E-post